Buduća saradnja izmedju PRONI Centra i Nansen Dialogue Centre Mostar

“Društvo koje nudi jednake mogućnosti za sve, bez obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu, jezičku, političku ili rodnu pripadnost” je jedna od vrijednosti za koju se PRONI Centar i Nansen Dialogue Centre Mostar zalažu u svom svakodnevnom radu.

Ovog petka, sa Vernes Voloder u prostorijama NDCM-a smo razgovarali na koji način #POKMostar i NDC mogu sarađivati na lokalnom i općinskom nivou, te na koji način jedni druge možemo integrirati u aktivnostima koje realizujemo.

Hvala ekipi NDC-a na izdvojenom vremenu i pozitivnoj energiji, te se radujemo uspješnoj budućoj saradnji.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email