“Together we are strong”

U okviru projekta “Together we are strong” PRONI Centar za omladinski razvoj je realizovao konferenciju u hotelu Jelena koja je okupila krovna tijela za mlade Vijeće mladih Federacije BiHVijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, te institucije za pitanja mladih Ministarstvo civilnih poslova, Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Konferenciji su također prisustvovali predstavnici OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i IOM Bosnia and Herzegovina.

Konferencija je imala za cilj unapređenje međusektorske saradnje između NVO sektora i institucija koje se bave pitanjima mladih, također promociju SDG ciljeva UN-a i Preporuka Vijeća Evrope kada je u pitanju omladinski rad.

Projekat je podržan od CSO Partnership for Development Effectiveness.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email