“Together we are strong” – SWOT analiza sa članicama Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH

PRONI Centar za omladinski razvoj je u sklopu projekta “Together we are strong” održao trening sa članicama Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiHo izradi strateškog plana u hotelu Jelena. Zajedno smo uradili SWOT analizu, te definisali viziju i misiju ove krovne organizacije za mlade. Projekat je podržan od strane CSO Partnership for Development Effectiveness.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email