BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

38 novih polaznika PRONI Akademije Omladinskog Rada

PRONI Centar na osnovu objavljenog poziva za PRONI Akademiju Omladinskog Rada primio je 38 novih polaznika akademije koja treba početi sa prvim predavanjem krajem ovog mjeseca.

Program će se odvijati u periodu od godinu dana u Mostaru, Sarajevu, Bijeljini i Banja Luci kroz dvanaest modula:

– Modul 1: Uvod u Omladinski rad u zajednici
– Modul 2: Omladinski rad u praksi
– Modul 3: Individualni rad s mladima
– Modul 4: Osnove grupnog rada i izgradnja tima
– Modul 5: Transformacija konflikta
– Modul 6: Komunikacijske vještine
– Modul 7: Menadžment u omladinskom radu
– Modul 8: Radikalizam i ekstremizam kod mladih u savremenom društvu
– Modul 9: Pripreme za praktični rad
– Modul 10: Praktični rad
– Modul 11: Prezentacija i procjena praktičnog rada
– Modul 12: Evaluacija cijelog kursa

Radimo i kreiramo bolji svijet za mlade.

#proniusvakomgradu