BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Pripremni sastanak u okviru projekta UpDatAed održanog u Briselu

Implementacija projekta „UpDatAed – Towards digitaly safe youth organizations” započela je sa pripremnim sastankom koji je održan u Briselu, Belgiji od 15. do 18. marta 2019. godine.

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje održivih sistema za osiguranje zaštite prava, bezbednost i privatnost mladih u programima omladinskih organizacija. Članovi tima i predstavnici partnerskih organizacija koji rade zajedno u okviru CONNECT Internationala na ovom projektu razgovarali su o budućim aktivnostima koje će osigurati pravilnu i efikasnu implementaciju projekta UpDataED tokom ove godine. Partneri su bili detaljno upoznati sa svim fazama i aspektima projekta, nakon čega su postavili solidnu osnovu za nesmetano odvijanje projekta i u skladu sa standardima kvaliteta neformalnog obrazovanja.

U cilju pripreme za drugu veliku aktivnost u okviru projekta, a to je seminar koji ima za cilj da stvori modele učenja za organizacije koje žele da u svom radu primijene standarde zaštite podataka, u narednim mjesecima će se provesti dva paralelna istraživanja. Oni će biti u funkiciji da saznaju više o greškama koje vidimo kada se radi o zaštiti podataka kroz rad sa mladima i uticaj različitih situacija koje su dovele do kršenja prava učesnika omladinskih aktivnosti. Nalazi ovih istraživanja poslužit će za razvoj metoda i tehnika koje će osigurati zaštitu privatnosti, identiteta i osjetljivih podataka u omladinskim organizacijama.

Projekat „UpDatAed – Towards digitaly safe youth organizations” sufinansiraju Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope i fondacija Friedrich Naumann fundacija za slobodu.

PRONI je partner na ovom projektu.