“Šta djeca znaju o zavičaju danas” – Fokus grupa u Omladinskom centru u Brčkom sa mladima iz Gornjeg Vakufa – Uskoplje

U okviru projekta “Šta djeca znaju o zavičaju danas” u partnerstvu sa Magacin Kabare nakon kampa na Trebeviću održali smo fokus grupu u Omladinskom centru u Brčkom sa mladima iz Gornjeg Vakufa – Uskoplje zajedno sa mladima iz Brčkog gdje smo razgovarali o suživotu u Brčkom, aktuelnoj situacij mladih u BiH, životu nakon rata i ličnim utiscima na stanje u društvu.

Drago nam je da ima mladih ljudi koji vjeruju u bolje sutra u našoj državi, na svima nama je da aktivno radimo na izgradnji kvalitenog društva.

Nakon diskusije mladi su obilazili grad i družili se na Ficibajeru.

Projekat podržan od United States Embassy to Bosnia and Herzegovina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email