BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Potpisan memorandum o saradnji sa ciljem otvaranja PRONI Omladinskog kluba u Mostaru.

Danas su Senad Suljić, direktor Centar za kulturu Mostar, i Jasmin Jašarević, generalni menadžer PRONI Centra za omladinski razvoj, potpisali memorandum o saradnji sa ciljem otvaranja PRONI Omladinskog kluba u Mostaru.

PRONI Omladinski klubovi, u sklopu #STaRBiH projekta, imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i njihovo uključivanje u društveni život kroz pružanje istih mogućnosti za omladinski rad, volonterski rad i neformalno obrazovanje.

Na sastanku koji je upriličen prije potpisivanja memoranduma o saradnji prisustvovale su i Senada Sadović – Šefica službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport pri gradskoj upravi grada Mostara i Sabina Memić – Viši samostalni referent za odnose sa NVO i vjerskim zajednicama. Ovom prilikom se zahvaljujemo gradskoj upravi Mostara za pomoć i podršku koju pružaju inicijativama mladih.

Nakon potpisanog memoranduma o saradnji u Bijeljini, Sarajevu i Mostaru očekujemo potpisivanje sličnog sporazuma i otvaranje PRONI Omladinskog kluba i u Banjoj Luci.

Projekat #STaRBiH je podržan od USAID Bosnia and Herzegovina kojeg implementira Karuna Center for Peacebuilding sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, CIM – Centar za izgradnju mira Sanski Most – CIMMali koraci – Small Steps, i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH.