BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Potpisan memorandum o saradnji sa ciljem otvaranja PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu.

Danas su Armin Omerović, direktor Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, i Jasmin Jašarević, generalni menadžer PRONI Centra za omladinski razvoj, potpisali memorandum o saradnji sa ciljem otvaranja PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu.

PRONI Omladinski klubovi, u sklopu #STaRBiH projekta, imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i njihovo uključivanje u društveni život kroz pružanje istih mogućnosti za omladinski rad, volonterski rad i neformalno obrazovanje.

Svečanom činu potpisivanja memoranduma o saradnji prisustvovao je i Željko Vukša-Fejzić, predsjednik Vijeća mladih Općine Centar Sarajevo.

Nakon potpisanog memoranduma o saradnji u Bijeljini i Sarajevu očekujemo potpisivanje sličnih sporazuma i otvaranje PRONI Omladinskih klubova i u Mostaru i Banjoj Luci.

Projekat #STaRBiH je podržan od USAID Bosnia and Herzegovina kojeg implementira Karuna Center for Peacebuilding u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, CIM – Centar za izgradnju mira Sanski Most – CIMMali koraci – Small Steps, i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH.