Potpisan memorandum sa ciljem otvaranja PRONI Omladinskog kluba u Bijeljini. (StaRBiH)

Juče smo sa predsjednikom Mjesna Zajednica Vuk Karadžić potpisali memorandum sa ciljem otvaranja PRONI Omladinskog kluba u Bijeljini.

PRONI Omladinski klubovi u sklopu #STaRBiH projekta imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i njihovo uključivanje u društveni život kroz pružanje istih mogućnosti za omladinski rad, volonterski rad i neformalno obrazovanje.

Očekujemo potpisivanje sličnih sporazuma i otvaranje PRONI Omladinskih klubova u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email