Prva prezentacija “Ciljeva održivog razvoja” u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 30.01.2019

Danas smo pratili Prvu prezentaciju Ciljeva održivog razvoja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine koja se održala u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Brčko distrikt BiH se krajem 2017. godine uključio u promociju Ciljeva održivog razvoja i u skladu s tim je organizovana ova prezentacija u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH i Uredom rezidentne koordinatorice UN u BiH, koja je omogućila svim partnerskim institucijama da se detaljno upoznaju sa procesom koji će trajati do 2030. godine.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email