BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Javni poziv – Izrada murala


JAVNI POZIV

Za dostavljanje ponuda za izradu murala u JU Tehničkoj školi Brčko distrikt BiH

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 09.11.2018. Ponude se mogu dostaviti putem elektronske pošte na: info@proni.ba ili na fax broj: 049 217 695.

U prilogu se nalazi dokument za detaljnim opisom koji murali treba da se crtaju.

Ponuda treba da sadrži:

  • Vrijeme sprovođenja,
  • Cijena sa materijalom i dnevnim potrebama prevoza i hrane.

Pravo na učešću u ovom javnom pozivu imaju svi ponuđači u BiH, pravna ili fizička lica.

Kriteriji za zaključenje ugovora o nabavci ove usluge je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa sljedećim kriterijima:

  • ukupna cijena ………………………………………………………… do 100 bodova

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.

PRONI Centar za omladinski razvoj će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana te dogovoriti datum i mjesto potpisivanja ugovora o nabavci usluge izrade murala.

Plaćanje će se definisati adekvatnim ugovorom.

Dokumente preuzeti klikom na dugme ispod:

Dokumenti

Brčko; 02.11.2018.