BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI u Sarajevu na MoviEQ radionici (IOM)

Šta: Trening za facilitatore MoviEQ radionica

Gdje: Sarajevo, BiH

Kada: 27 – 30.08.2018.g.

Organizator: Međunarodna organizacija za migracije – Misija u BiH ( IOM BiH)

Na treningu za facilitatore MovieEQ radionica,ispred PRONI Centar za omladinski razvoj priliku za učešće imala je Adina Halilović, Menadžerica za mobilnost mladih.

Projekat „Podrška mladima u lokalnim zajednicma u BiH“ ima za cilj rješavanje problema nasilnog ekstremizma unutar svih etničkih i vjerskih grupa prisutnih u ciljanim zajednicama. Projektom je prepoznato 15 osjetljivih / ranjivih zajednica u BiH za sprečavanje nasilnog extremizma, a Brčko distrikt je prepoznata kao jedna od njih.  MoviEQ radionice o podizanju integrativne kompleksnosti na viši nivo za omladinu izloženu riziku je jedna od komponenti ovog projekta i shodno tome održan je trening za facilitatore iz 15 opština u BiH.

15 učesnika je prisustvovalo 4-dnevnoj obuci za facilitatore tokom koje su imali priliku i za praktični dio, njima najvažniji, okušati se u vođenju jedne od sesija. Nakon ovog treninga, učesnici će imati priliku prisustvovati radionicama (u ulozi posmatrača ili učesnika) koje budu realizovali njihove iskusnije kolege, kako bi stečeno znanje na treningu nadogradili, riješili moguće nejsanoće i dobili širu sliku šta se od njih kao facilitatora očekuje, te s kojim izazovima će se susreći prilikom realizacije. I posljedni korak je realizacija MoviEQ radionica u svojoj loklanoj zajednici uz mentorstvo IOM osoblja (MoviEQ trenerica). Realizacija MoviEQ radionica u lokalnoj zajednici i uspješnost facilitatora da odgovori izazovima na terenu će biti eliminatorna za dobijanje certifikata facilitatoru. IOM na ovaj način želi produžiti održivost projekta i širiti svoju mrežu facilitatora koji će biti spremni realizovati MoviEQ radionice i kad se trenutni projekat završi.

Nama u PRONI Centru je iznimno drago što smo na ovaj način učvrstili naše partnerstvo sa IOM-om, omogućili našoj uposlenici da unaprijedi svoje znanje u radu s mladima, i na taj način zajednički doprinesemo održivost projekta.

Više informacija o narednim koracima edukacije, moći ćete pronaći na našoj web stranici, kao i na web stranici i profilima Međunarodne organizacije za migracije – Misija u BiH ( IOM BiH).