BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Istraživanje: Izazovi i stavovi mladih u BiH po pitanju radikalizacije i ekstremizma


Istraživanje:  
Savremeni mladi u bosanskohercegovačkom društvu: izazovi i stavovi po pitanju
radikalizacije i ekstremizma

Na prethodnoj konferenciji “Mladi protiv nasilnog ekstremizma” koju je realizovao PRONI Centar za omladinski razvoj uz saradnju sa Ministarstvom Civilnih Poslova BiH predstavljeno je istraživanje rađeno u sklopu projekta Mladi protiv nasilnog ekstremizma koji finansira Ambasada Nizozemske u Bosni i Hercegovini.

Dio uvoda iz istraživanja:

Posljednjih godina politički spektar u Evropi i ostatku svijeta okrenuo se udesno, dok su istovremeno na
scenu stupile mnogobrojne vjerski i nacionalno obojene radikalne skupine koje ciljanim terorističkim
napadima uzrokuju osjedaje straha i nesigurnosti kod građanstva u svjetskim metropolama. Teroristički
napadi desili su se u svim vodedim zemljama Evrope i svijeta. Napadi su, tako, izvršeni u Njemačkoj u
nekoliko gradova, Francuskoj, Turskoj, Belgiji, Meksiku, Iraku i mnogim drugim državama gdje su ove
grupacije smatrale da je to potrebno.

Ono što je zajedničko svim ekstremističkim grupacijama o kojima svakodnevno slušamo u medijima je
njihova ubjeđenost u ispravnost ideologija koje zastupaju, dok istovremeno smatraju da su pojave kao
što je multikulturalizam, demokratija, tolerancija i inkluzivno društvo pojave koje treba mijenjati, čak i
silom, a pri tome ne biraju sredstva.

Bosna i Hercegovina nije iznimka kada govorimo o ekstremističkim grupacijama i terorističkim napadima.
Sjetimo se napada Mevlida Jašarevida na Američku ambasadu 2011. godine, Nerdina Ibrida koji je izvršio
napad na policijsku stanicu u Zvorniku, okupljanja Ravnogorskog pokreta u Višegradu, organizacije
Srpska čast, čije je sjedište u Nišu (Republika Srbija), a sa ogrankom u Republici Srpskoj, ali i drugih
ekstremističkih organizacija.

Radikalni ekstremizam nije nova pojava, ipak, određeni globalizacijski procesi, tehnološki napredak,
politički diskurs i nove komunikacijske mogudnosti pružili su ekstremističkim grupacijama nove alate i
mogudnosti za djelovanje, što ih je učinilo u puno vedoj mjeri opasnijima na globalnom nivou.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je prije više od 20 godina izašla iz rata, ali u kojoj su još uvijek na snazi
snažne etničke tenzije, koje se ogledaju u njenom etnički obojenom obrazovnom sistemu i političkim
diskursom, koji podržava etničku segregaciju u društvu, te je kao takva plodno tlo za regrutovanje mladih
ljudi od strane radikalnih pokreta. Prema Azinovidu i Jusidu oko 330 boraca iz Bosne i Hercegovine se
pridružilo radikalnim islamskim grupama u Iraku i Siriji, ali Bosna i Hercegovina i dalje nema tačnu bazu
podataka s brojevima boraca iz Bosne i Hercegovine u Iraku i Siriji. Za to postoji više razloga, a jedan od
njih je svakako decentralizovana policijska struktura u Bosni i Hercegovini…

Osnovni podaci o metodologiji istraživanja:

– Vrijeme provođenja istraživanja: Mart – Maj 2018
Metodologija: On-line upitnici (551)
Instrumenti: Upitnike za potrebe ovog istraživanja razvio je istraživač u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj
Uzorak istraživanja:  Mlade osobe iz preko 60 bosanskohercegovačkih opština koji pripadaju generalnoj populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti.
Veličina uzorka: 551 iz preko 60 bosanskohercegovačkih opština

Preuzmite istraživanje: 

Savremeni mladi u bosanskohercegovačkom društvu: izazovi i stavovi po pitanju radikalizacije i ekstremizma