BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Održana konferencija: “Mladi protiv nasilnog ekstremizma”


Ključni identitet za borbu protiv ekstremizma trebao bi biti identitet građanina/građanstva, saopćio je danas u Sarajevu Dion van der Berg iz holandske mirovne organizacije PAX, uoči održavanja konferencije pod nazivom “Mladi protiv nasilnog ekstremizma”.

Radi se o konferenciji koju su organizirali Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko, s fokusom na učešće mladih u aktivnostima orijentiranim na sprečavanje nasilnog ekstremizma.

Konferencija je partnerski projekt PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko, Omladinskog resursnog centra Tuzla i mirovne organizacije PAX iz Holandije, koji se realizira uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH putem MATRA programa.

Dion van der Berg je, također, dodao da je neophodan intenzivniji angažman u borbi protiv nasilnog ekstremizma s obzirom na pojavu da mlade na globalnom planu sve više privlače ekstremne ideologije.

Ocijenio je da se radi o prijetnji protiv koje se, dugoročno posmatrano, najefikasnije može boriti putem daljnje demokratizacije društva, odnosno promoviranjem temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava.

Komentirajući novinarski upit u vezi s mladima i ekstremnim ideologijama, Van der Berg je potcrtao značaj angažmana i borbe protiv podjela među ljudima i narodima, precizirajući da je pri tome ključno pitanje to što, zapravo, čini identitet svakog pojedinca, odnosno “je li mi kao građani postupamo u skladu sa zakonom…”.

Na različite aspekte borbe protiv nasilnog ekstremizma ukazali su Jasmin Jašarević i Dejan Rađen iz PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko, kao i Fatima Krivošija iz Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, istaknuvši značaj zajedničkog angažiranja svih raspoloživih resursa – domaćih i međunarodnih institucija, nevladinih organizacija, medija na planu suzbijanja pojava nasilja, ekstremizma i radikalizma.

Fokus je, kako su kazali, na analizi i načinima eliminiranja govora mržnje i nasilja koje se manifestira putem društvenih mreža, a polazište za debatu jeste istraživanje provedeno u BiH na uzorku od 551 mladom ispitaniku iz 60 općina, koje svjedoči o visokom procentu onih koji su bili žrtve nasilja ili govora mržnje na internetu, a, nerijetko, i o prisustvu društveno neprihvatljivih uvjerenja.

Konstatirano je, između ostalog, da mladi predstavljaju najosetljiviju populaciju te da je njihova inkluzija neophodna za stvaranje pozitivnih narativa, kao i uspješnih mjera za borbu protiv radikalizacije, uključujući i potrebu za promoviranje uvjerljivih alternativa ekstremnom nasilju.

Neki od ciljeva konferencije su – informiranje mladih iz BiH o važnosti suzbijanja govora mržnje na internetu, širenje svijesti o značaju upoznavanja, saradnje i međusobnog uvažavanja te pomoć mladima u multietničkim sredinama, kao i povezivanje mladih aktivista za ljudska prava da mapiraju govor mržnje na internetu i razviju instrumente s konstruktivnim odgovorima.

Opći cilj projekta je pružiti podršku i povećati učešće mladih u aktivnostima koje imaju za cilj sprečavanje nasilnog ekstremizma tako što će dati prioritet značajnim mehanizmima angažiranja na lokalnom i nacionalnom nivou, kako je navedeno u rezolucijama UN 2178 i 2250, te pružiti fizički, socijalno i emocionalno sigurno i poticajno okruženje za učešće mladih u sprječavanju nasilnog ekstremizma građanina/građanstva, saopćio je danas Van der Berg.