BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI Akademija Omladinskog Rada – Svečana dodjela certifikata

Proni Centar za omladinski razvoj organizovao je svečanu dodjelu certifikata u okviru projekta „Proni Akademija Omladiskog rada” koji je finansirala Vlada Brčko distrikta BiH.

 

Ovaj projekat je, kako je kazao Jasmin Jašarević, generalni menadžera PRONI Centra, imao za cilj obučavanje i osnaživanje 52 omladinska radnika iz Mreže omladinskih klubova Distrikta, radi unapređenja vještina za realizaciju aktivnosti omladinskog rada.

„Samo 34 osobe su završile program i danas dobile certifikate. To je samo pokazatelj kako omladinski sektor u Brčkom polako stagnira jer mladi ljudi odlaze. Čak imamo informaciju da će jedan klub prestati sa radom jer nema omladine. Tako da je naš projekat imao za cilj da osnaži one mlade ljude koji ostaju ovdje i žele nešto da rade i doprinesu lokalnoj zajednici. Bitno je napomenuti i da je od 26 omladinskih klubova, njih preko 20 u ruralnim dijelovima, tako da je cilj čitavog programa Mreže omladinskih klubova da mladi imaju jednake mogućnosti u gradu i u selu”, pojasnio je Jašarević.

 

Učesnici ovog projekta kroz obuku koja je sadržavala tri modula, prošli su programe mobilnosti mladih, rad u grupama, rad sa pojedincima, organizovanje radionica, pisanje projekata i slično.

Koordinator projekta Harun Šabanović, koji je omladinski lider uspješno dugi niz godina u mjesnoj zajednici Omerbegovača, dodao je i da su se mladi upoznali sa time kako funkcioniše jedan omladinski klub.

 

„Omladinski klub funkcioniše na način da edukovani omladinski radnici u saradnji sa predstavnicima mjesne zajednice, održavaju radionice na razne teme za mlade ljude koji dolaze u klub, kako bi tamo kvalitetno proveli vrijeme”, kazao je Šabanović.

Jedan od učesnika koji je uspješno prošao obuku i danas dobio certifikat, Ismail Selmanović iz mjesne zajednice Grčica, kazao je da je kroz ovaj projekat dobio mnoga znanja i vještine koja će koristiti u radu, kao što su vještina da se poštuju neke različitosti, da se uvažavaju drugi, rad u grupama i drugo.

Dragana Lukić iz naselja Ilićka kazala je da se prijavila na javni poziv upravo za ovu obuku iz razloga što voli da radi sa mladim ljudima, kao i da bi željela da bude dio programa koji motiviše i edukuje mlade ljude, te im pokazuje važnost neformalnog obrazovanja.

Projekat „Proni Akademija Omladiskog rada” Vlada Brčko distrikta BiH finansirala je sa 14.900 maraka.

http://radiobrcko.ba