BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI Centar na konferenciji u Malti

Da bi se utvrdila i ilustrovala uloga omladinskog rada u prevenciji radikalizacije koja vodi ka nasilju, četiri resursna centra SALTO zajedno sa nacionalnim agencijama Erasmus + Youth in Action i Partnerskom Youth EU-CoE okupili su se za istraživanje fenomena i rad na strategiju podrške omladinskim radnicima u ovoj oblasti.

Dejan Rađen imao je priliku prezentovati naš projekat Citizens Against Terrorism, kao i naš trenutni projekat Counter.ba 

Istraživanje koje je rađeno na ovu temu možete pronaći na ovom linku.

Provjerite sve fotografije sa konferencije “Youth Work Against Violent Radicalisation” na njihovoj facebook stranici.

Konferencija je okupila preko 100 učesnika iz 20 zemalja Evrope od 27.11.-01.12.2017 godine u hotelu db San Antonio.

Konferencija je obuhvatila sljedeće ciljeve:

1) Istražiti koncept radikalizacije mladih, njegove oblike i manifestacije i kako omladinski rad može igrati ulogu u njenoj prevenciji,
2) Povećati razumijevanje učesnika o ulozi omladinskog rada u sprečavanju nasilne radikalizacije i podržavanju otpornosti i osnaživanja mladih,
3) Stvoriti prostor za razmjenu inspirativnih praksi među učesnicima i za identifikaciju prilagođavanja postojećih praksi,
4) ojačati veze omladinskog rada sa srodnim poljima i sektorima gdje je saradnja korisna kako bi se postigao više na temu nasilne radikalizacije,
5) Istražiti mjere podrške Erasmus + Youth Chapter i druge programe za omladinske NVO koje rade na temi konferencije.

Ciljna grupa:

1) Praktičari aktivni na polju prevencije nasilne radikalizacije od:

  • NVO koje direktno rade na ovoj temi i rade na temama koje se odnose
  • Omladinski lideri
  • Omladinski radnici
  • Javne vlasti
  • Ostali sektori (škole, socijalni rad, rad u zajednici itd.)2) Istraživači sa relevantnim iskustvom i ekspertizom
    3) Kreatori politike sa relevantnim iskustvom i ekspertizom