BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI Akademija Omladinskog Rada©

PRONI Centar za omladinski razvoj, u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BiH, organizuje obuku za 52 omladinska radnika/radnice koji djeluju u 26 Omladinskih klubova u Brčko distriktu BiH.

Projekat Mreža omladinskih klubova Brčko distrikta BiH ove godine slavi svoju desetu godišnjicu rada i PRONI Centar za omladinski razvoj je danas, u prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta BiH, upriličio sastanak sa predsjednicima MZ i omladinskim radnicima koji djeluju u okviru Mreže omladinskih klubova.

Ovom prilikom je predstavljen projekat “PRONI Akademija Omladinskog Rada©” koji je financiran od strane Vlade Brčko distrikta BiH, po javnom pozivu 2017, i koji ima za cilj osnaživanje volontera – omladinskih radnika radi unapređenja njihovih vještina za realizaciju aktivnosti omladinskog rada, prije svega sa mladima koji su članovi Omladinskih klubova koji djeluju u okviru Mreže omladinskih klubova Brčko distrikta BiH.

Projektom će se motivisati i ohrabriti i učešće volontera-omladinskih radnika na aktivnostima vezanim za razvoj omladinskog rada u zajednici, rješavanju problema mladih u Brčko distriktu BiH te doprinošenje kulturi mira i nenasilja. Cjelokupni program će se odvijati kroz PRONI metodologiju neformalnog obrazovanja mladih koristeći Pristup baziran na ljudskim pravima (Human Rights Based Approach).

Javni poziv za učesnike PRONI Akademije Omladinskog Rada© je otvoren do 20.12.2017. i prijaviti se možete putem sledećega linka ili možete lično preuzeti aplikacioni obrazac u kancelariji PRONI Centra za omladinski razvoj (google maps).

Prijave su otvorene za sve mlade ljude koji imaju završenu srednju školu (IV stepen) i koji žive u Mjesnim Zajednicama u kojima djeluju Omladinski klubovi.

Za više informacija možete nas i kontaktirati svakim radnim danom od 09:00 do 17:00 na broj telefona 049/217-695 ili putem email-a: info@proni.ba