“Znanje IN, korupcija OUT” – PRONI Centar na projektu u borbi protiv korupcije

U Banja Luci je od 10- 11 jula 2017. godine održan trening kurs za jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije u okviru projekta „Znanje IN, korupcija OUT“. Trening kurs je organizovan za predstavnike omladinskog sektora iz Brčkog, Tuzle, Bihaća, Banja Luke i Prijedora, a isti je trening kurs organizovan u Sarajevu 13-14 jula za predstavnike omladinskog sektora iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Zenice i Foče.

Cilj projekta, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija, je da tokom treninga učesnici steknu osnovna znanja o korupciji, ostvare uvid u to koji su najčešći oblici koruptivnog ponašanja prisutni u BiH kao i ko su aktuelni akteri u polju borbe protiv korupcije. Tokom treninga su učesnici dobili i praktična znanja o tome na koji način jačati saradnju kako među omladinskim udruženjima tako i sa institucijama vlasti u pogledu provođenja aktivnosti koje za cilj imaju prevenciju korupcije.

Organizatori trening kursa i nosioci projekta „Znanje IN, korupcija OUT“ su Udruženje CROA i Medijske inicijative.

Predstavnik PRONI centra za omladinski razvoj je bio Emir Karamujić.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email