BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Erasmus+ Mladi

Kontakt tačka za program “Erasmus+ Mladi” za Bosnu i Hercegovinu je PRONI Centar za omladinski razvoj od 2014. godine.

PRONI Centar radi na promociji programa Erasmus+ Mladi, pruža informacije o načinima za učešće u programu organizacijma civilnog društva, institucijama, biznis sektoru i pojedincima.

Kontakt točkom koordiniraju Slavka Bulić-Zovko i Jasmin Jašarević.

U radu kontakt tačke pored koordinatora aktivno su uključeni zaposleni PRONI Centra i volonterski tim kontak točke.

Podršku radu Kontakt tačke za program Erasmus+ Mladi obezbjeđuje SALTO SEE: https://www.salto-youth.net/rc/see/

Vise informacija o aktivnostima i samom programu Erasmus+ u polju mladih pronađite na: http://erasmusmladi.ba/