BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

European Volunteering Forum

U periodu od 10 – 14 oktobra 2016 održava se European Volunteering Forum u Mariboru, Slovenija. Bosanskohercegovačku ekipu na forumu čine volonteri/ke iz tri nevladine organizacije, među kojima je i PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH i naša volonterka Adina Halilović. Na forumu učestvuju učesnici iz 28 država svijeta.
Ove godine se obilježava 20 godina postojanja Evropskog Volonterskog Servisa. U ovih 20 godina preko 100 000 volonetra je kroz EVS projekte imalo mogućnost volontirati u drugim zemljama i na taj način unaprijediti svoje vještine i znanje.
Ovogodišnji  forum prije svega ima za cilj promociju  EVS programa i uopšteno volonterizma. Pored toga, želi učesnicima foruma omogućiti razmjenu stečenog iskustva, ohrabriti ih na umrežavanje u Evropi i šire, kao i pokušati definisati trenutne izazove sa kojima se organizacije širom svijeta susreću i izazove koji im tek predstoje u budućnosti. Jedan od prvih zaključaka na forumu  jeste nedostatak pravnog okvira u večini država svijeta koji bi štitio volontere, propisao jasne smjernice za pružaoce volontiranja i otvorio mogućnosti za saradnju sa institucijama vlasti kako na lokalnom nivou kao početnom, tako i na višim novoima poput nacionalnog i evropskog.
Domaćin foruma je  SALTO SEE zajedno sa njemačkom, talijanskom, slovenskom, španjolskom i
turskom Nacionalnom agencijom za Erasmus +: Mladi u Akciji i SALTO EuroMed i Youth in Action Programom, SALTO EuroMed-om i Eastern Europe and Caucasus Resource Centres. Facilitatori na forumu su Gisele Evrard, Anna Yeghoyan i Amr Arafa.