BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

“Migration vs. Integration”

PRONI Centar za omladinski razvoj je partner na ERASMUS+ projektu za mlade “Migration vs. Integration”, financiranog od strane Europske unije, a posredstvom Agencije za mobilnost i programe EU u Hrvatskoj.

Projekt se bavi temom EU građanstva i temeljnih vrijednosti EU, odnosno uvažavanjem različitosti, međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, slobode, tolerancije i zaštite ljudskih prava, a usmjeren je traženju rješenja integracije izbjeglica i migranata u EU društvo.

Glavni cilj ovoga projekta je informisanje i podizanje svijesti kod mladih o potrebama migranata, izbjeglica i tražitelja azila kako bi se podstakla njihova integracija u europsko društvo.

Trenutno se pet aktivista PRONI Centra za omladinski razvoj nalaze na sedmodnevnom treningu u Rogoznici (Hrvatska) kako bi stekli vještine koje će:

-poboljšati nivo ključnih kompetencija i vještina mladih ljudi, uključujući mlade s manje mogućnosti, za bolje razumijevanje izbjeglica i migranata,
-podići nivo znanja mladih ljudi o potrebama izbjeglica i migranata i razlikovati vrste migranata,
-smanjiti ksenofobiju kod mladih,
– uticati na podizanje svijesti o EU vrijednostima i osvještavanje pripadnosti EU građanstvu,
-razvijati kritičko mišljenje kod mladih,
-doprinijeti suzbijanju diskriminacije izbjeglica i migranata,
-podići kvalitetu rada s mladima, posebno mladima s manje mogućnosti, te razvijati saradnju među, organizacijama koje rade s mladima na međunarodnom nivou.

Više informacija o projektu na: https://www.facebook.com/migrationvsintegration/