BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Međunarodni dan mladih

Od početka svog postojanja rukovodstvo i mladi ljudi u PRONI Centru pružaju ruku partnerstva lokalnim vlastima u cilju poboljšanja položaja mladih u Brčko distriktu BiH ali i drugdje. Napori za bolji položaj mladih koje PRONI ulaže 365 dana u godini su prepoznati u regiji, oba entieta ali i na međunarodnom nivou. Unatrag desetak godina Međunardni dan mladih je dan kada zajedno s mladima ukazujemo na njihov položaj, potrebe i izazove, ali i nudimo rješenja.

Napominjemo da su predstavnici PRONI Centra sudjelovali u izradi prvih strateških dokumenata za mlade u Republici Srpskoj, posebno Bijeljini. Naš generalni menadžer radio je sa jednom od radnih grupa Vlade Republike Srpske na izradi treće Omladinske politike Republike Srpske. Istovremeno, PRONI je direktno uključen u izradu i implementaciju lokalne omladinske politike grada Bijeljine već godinama. Član smo Omladinskog savjeta Bijeljina, te članica skupštine Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Zajedno sa partnerima, pomogli smo osnivanje Vijeća mladih u Orašju, Domaljevcu, Teočaku, Srebreniku i drugim mjestima sjeveroistočne BiH i na taj način pomogli mladima da dobiju svoje predstavnike u dijalogu sa lokalnim vlastima. Suosnivači smo prve mreže omladinskih centara u BIH, te mreže lokalanih volonterskih servisa gdje svakodnevno surađujemo sa drugim članicama.

Od prvog saziva Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine do danas, PRONI je jedina organizacija koje ima svoje predstavnike u sva tri saziva ovog jedinog tijela za mlade na državnom nivou.

U Brčko distriktu BiH, kao jedinom dijelu BiH koji nema rješeno pitanje mladih, smo jedni od najvećih zagovarača usvajanja zakona o mladima, zakona o volonterizmu, izrade strategije za mlade i drugih relevantnih dokumenata za mlade te usklađivanja rada svih sektora koji se bave mladima u Brčko distriktu BiH. Istovremeno, upravo je PRONI Centar organizacija koja je educirala generacije omladinskih randika i radnica, inicirala i podržala osnivanje gradskog omladinskog centra, podržala mlade koji su pokrenuli niz incijativa u Brčkom i šire.

Pored svega navedenog, nama su najveći uspjeh sami mladi ljudi koji svakodnevno sa nama rade i koji biraju biti aktivni i proaktivni u traženju posla i ličnom i održivom razvoju. Ovo posebno ističemo danas na Međunardni dan mladih kada su Ujedinjene nacije odlučile da ovogodišnja tema dana mladih bude: „Put do 2030. godine: iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održive proizvodnje i potrošnje“.

Od 1998. do danas PRONI Centar je surađivao sa desetinama hiljada mladih ljudi, a naše članstvo broji preko 2000 članova/ca u Brčkom, Bijeljini i okolnim mjestima. Posebno smo ponosni na to što prijateljstva i odnose koje stvore u našoj organizaciji mladi čuvaju dugo.

Ovogodišnji međunarodni dan mladih ističe borbu protiv siromaštva i održivi razvoj te kako mladi, svojim radom i idejama, mogu doprinijeti razvoju cijelokupnog društva. Upravo zato je iznimno važno da i mladi ljudi Brčko distrikta BiH dobiju svoje mjesto i konkretne mjere lokalnih vlasti u rješavanju svih pitanja mladih. Mladi koje mi poznajemo su istinski aktivni svaki dan u svojoj zajednici.

Krajnje je vrijeme i iznimno je važno da Vlada Brčko distrikta BIH usvoji  zakon o mladima, definira mlade ljude, definira njihova prava i obveze u svakom segmentu života, strateški pristupi mladima i ponudi konkretne mjere za sva pitanja mladih u našem gradu.

PRONI Centar u ovom procesu  stoji na raspolaganju loklanim vlastima sa svim svojim resursima, jer mladi ljudi Brčko distrikta BiH ne mogu i ne smiju biti drugačiji od svojih vršnjaka u ostatku BiH ili regije. Oni to i nisu, jer se svaki dan sreću sa istim izazovima kao i vršnjaci, a lokalna vlast im mora biti partner u prevazilaženju ovih izazova svaki dan.

Svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i ostatku svijeta čestitamo 12. august – Međunarodni dan mladih i ovom prilikom predstavljamo i novu internet prezentaciju PRONI Centra za omladinski razvoj koja će omogućiti da informacije o radu PRONI Centra i druge bitne informacije vezane za mlade ljude budu sto dostupnije mladim ljudima: www.proni.ba