BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Trenutni projekti

UNLOCKING POTENTIALS OF YOUTH WORK IN THE WESTERN BALKAN REGION

Period implementacije: 2024 – trenutno

Podržano od strane: Evropska unija

Koordinator projekta:

 • FORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA – FORUM MNE

Partneri: 

 • NACIONALNA ASOCIJACIJA PRAKTICARA/KI OMLADINSKOG RADA-NAPOR
 • SOJUZ ZA MLADINSKA RABOTA SKOPJE
 • QENDRAT YOUTH FOR SOCIAL CHANGES – Youth for Social Changes
 • ORGANIZATA JOQEVERITARE THY UDRUZENJE – OJQ THY
 • HUMAN RIGHTS EDUCATION YOUTH NETWORK
 • PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ

O projektu: Iako omladinski rad igra značajnu ulogu u opremanju mladih ljudi vještinama potrebnim kako na tržištu rada, tako i u obrazovnim sferama, kao i za njihov lični razvoj i dobrobit, još uvijek nije dovoljno priznat i podržan od strane vlada Zapadnog Balkana. Omladinski rad je područje prakse koje se sastoji od mnogo metoda koje se bave različitim društvenim izazovima, ciljaju različite skupine mladih ljudi i doprinose različitim politikama. Stoga predložena akcija ima za cilj poticanje i jačanje rada s mladima širom regije Zapadnog Balkana te ga približavanje Evropskoj uniji. Opći cilj predložene inicijative je podržati razvoj i priznavanje kvalitetnog omladinskog rada u regiji Zapadnog Balkana putem saradnje među zemljama, umrežavanja i oblikovanja inovativnih praksi.

Akcija će olakšati provedbu Evropske strategije za mlade i Bonnskog procesa u regiji Zapadnog Balkana u vezi s promocijom i osiguranjem kvalitete rada s mladima; poticati saradnju na regionalnom i evropskom nivou; osnažiti organizacije koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja; omogućiti stručni razvoj omladinskih radnika u regiji Zapadnog Balkana te dijeljenje iskustava i najboljih praksi s njihovim kolegama u Evropskoj uniji.

Projekat ima za cilj da potakne priznavanje višeslojnog uticaja omladinskog rada i omogući kreiranje povoljnih uslova za razvoj i standardizaciju kvalitetnog rada s mladima u regiji Zapadnog Balkana. Pored toga, projektom se nastoji unaprijediti saradnja i potaći rast zajednice koja provodi omladinski rad na Zapadnom Balkanu. Podrška procesima priznavanja omladinskog rada u cijeloj regiji putem učinkovite komunikacije s javnosti o uticaju omladinskog rada, te poticanje međusektorske i regionalne saradnje kako bi se unaprijedili pozicija mladih regiji Zapadnog Balkana, posebno mladih ljudi s manje prilika, takođe su dio glavnih ciljeva projekta.

“DIGIPATH – YOUTH UP 4 POSSIBILITIES”

Period implementacije: 2024 – trenutno

Podržano od strane: Evropska unija

Partneri:

 • Youth Alliance – Sjeverna Makedonija
 • Fondacija Ana i Vlade Divac – Srbija
 • NGO AKTIV – Kosovo
 • National Youth Congress of Albania – Albanija
 • PRONI Centar za omladinski razvoj – Bosna i Hercegovina
 • Unija mladih preduzetnika Crne Gore – Crna Gora
 • Croatian Youth Network – Hrvatska
 • NKL Doo – Slovenija

Mjesto implementacije: Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija

O projektu: Projekat adresira nezaposlenost mladih omogućavajući zajednički  digitalni omladinski rad u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Odliv mozgova mladih predstavlja veliki rizik. Trendovi pokazuju da mladi migriraju iz WB6 ekonomija u Hrvatsku i Sloveniju, uz nedostatak podataka o trendovima i kvalitetnim prilikama. Četiri su velika problema koja doprinose životu mladih u nesiurnim uslovima i to: nezaposlenost, posljedice pandemije COVID-19, spor prelaz na digitalni omladinski rad i nedostatak međusektorske saradnje. Kroz projekat u trajanju od 24 mjeseca, partneri će sarađivati kako bi razvili digitalni alat koji povezuje obrazovanje, tržište rada i omladinski sektor međusobno i s mladima. Projekat nastoji omogućiti i un aprijediti vidljivost prilika za dostojanstveni lični i profesionalni razvoj u matičnim i zemljama boravka.

PROGRAM ZADRŽAVANJA MLADIH U BIH - OPŠTA MOBILIZACIJA

Period implementacije: 2020 – trenutno

Podržano od strane: Evropska unija

Partneri: Udruženje građana Nešto Više

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O projektu: Cilj ovog projekta je jačanje i povećanje kapaciteta omladinskih organizacija civilnog društva da učestvuju u reformama za obrazovanje i zapošljivost mladih u BiH. Kroz projekat je uspostavljena Mreža mladih eksperata, stručnjaka i predstavnika advokatura za zapošljavanje i obrazovanje, sa ciljem jačanja kapaciteta i kompetencija omladinskih organizacija civilnog društva i povećanja advokaturnog uticaja na politički razvoj, politike i strategije u oblastima za obrazovanje i zaposlenje. Projektom se nastoji unaprijediti pravni i politički odnos prema mladima kroz saradnju između relevantnih ustanova za zapošljavanje i releventnih institucija na svim nivoima i povećati svijesti o važnosti gubitka mladih populacija u BiH.

EMPOWERING YOUTH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH
THE YOUTH ADVISORY BOARD

Period implementacije: 2019 – trenutno

Podržano od strane: Vlada Švicarske

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O projektu: Nakon što je Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini pokrenula  jedinstveni projekat za mlade, sa ciljem povećanja relevantnosti i prilagođavanja Razvojnog programa Švicarske potrebama mladih u Bosni i Hercegovini, PRONI Centar za omladinski razvoj je uz podršku Vlade Švicarske počeo sa implementacijom projekta Empowering Youth for Sustainable Development through the Youth Advisory Board (YAB) 2019. godine. Cilj projekta je omogućiti mladima iz Bosne i Hercegovine da se  kroz Youth Advisory Board uključe u razvoj države i ojačaju sposobnost kritičkog promišljanja i artikulacije mišljenja, te da, učeći kroz rad, steknu vještine koje će primjenjivati i tako dati doprinos razvojnom programu i jasnoći komunikacijskih instrumenata Švicarske ambasade prema mladima u Bosni i hercegovini zahvaljujući inputima i povratnim informacijama.

Youth Advisory Board (YAB): YAB je tim sačinjen od 10 mladih ljudi, starosti od 16 do 24 godine iz cijele Bosne i Hercegovine,  koji će predstavljati i uključivati stavove i iskustva mladih o programskim materijalima i projektnim idejama Ambasade Švicarske. Članovi Youth Advisory Board-a će savjetovati eksperte razvojnog programa i osoblje Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovine tokom perioda od 12 mjeseci.

BUDI MUŠKO KLUB BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Period implementacije: 2018 – trenutno

Podržano od strane: Vlada Švicarske, Fondacija OAK, Austrijska razvojna agencija i CARE International Balkans

Mjesto implementacije: Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

O projektu: Glavni cilj projekta je promovisanje zdravih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa. Projekt stavlja fokus na edukaciju mladih srednjoškolaca i srednjoškolki i istovremeno je posvećen stvaranju zdravije, sigurnije i na nenasilju zasnovane zajednice. Promocijom zdravih životnih stilova i nenadilja kroz edukaciju, volonterski angažman i saradnju, projekt ima za cilj donijeti pozitivne i trajne promjene u životima pojedinaca i dobrobiti čitavih zajednica.

 

DE-RADICALISATION IN EUROPE AND BEYOND: DETECT, RESOLVE, RE-INTEGRATE – D.RAD.

Period implementacije: 2020 – 2024

Projekat realizuje: Konzorcij koji uključuje 18 partnera iz 17 zemalja iz Evrope i Azije 

Podržano od strane: Programa Evropske unije za istrazivanje i inovacije HORIZON 2020

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O projektu: D.Rad je komparativna studija radikalizacije i polarizacije u Evropi i šire. Cilj mu je identificirati aktere, mreže i šire društvene kontekste koji pokreću radikalizaciju, posebno među mladim ljudima u urbanim i periurbanim područjima. D.Rad ovo konceptualizuje kroz I-GAP spektar (nepravda-žalba-otuđenje-polarizacija) sa ciljem da se krene ka mjerljivim evaluacijama programa deradikalizacije. Naša namjera je da identifikujemo gradivne blokove radikalizacije, koji uključuju osjećaj da smo viktimizirani; osjećaj osujećenosti ili nedostatka djelovanja u uspostavljenim pravnim i političkim strukturama; i dolazak pod uticaj formulacija identiteta „mi protiv njih“. D.Rad ima koristi od izuzetne širine iskustva. Projekat obuhvata nacionalne kontekste uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Italiju, Njemačku, Poljsku, Mađarsku, Finsku, Sloveniju, Bosnu, Srbiju, Kosovo, Izrael, Irak, Jordan, Tursku, Gruziju, Austriju i nekoliko manjinskih nacija. On povezuje akademske discipline u rasponu od političkih nauka i studija kulture do socijalne psihologije i umjetne inteligencije. Metode diseminacije uključuju D.Rad laboratorije, D.Rad čvorišta, političke dokumente, akademske radionice, vizuelne rezultate i digitalne galerije. Kao takav, D.Rad uspostavlja rigoroznu osnovu za testiranje praktičnih intervencija usmjerenih na prevenciju, inkluziju i deradikalizaciju. Uz mogućnost snimanja putanja sedamnaest nacija i nekoliko manjinskih nacija, projekat će pružiti jedinstvenu bazu dokaza za komparativnu analizu zakona i politike kako se nacionalne države prilagođavaju novim sigurnosnim izazovima. Proces mapiranja ovih varijeteta i njihove veze sa nacionalnim kontekstima bit će od ključnog značaja za otkrivanje snaga i slabosti u postojećim intervencijama. Nadalje, D.Rad objašnjava problem da se procesi radikalizacije često dešavaju u okolnostima koje izmiču kontroli i ispitivanju tradicionalnih nacionalnih okvira pravosuđa. Učešće AI profesionalaca u modeliranju, analizi i osmišljavanju rješenja za onlajn radikalizaciju bit će centralno za ciljeve projekta.​

OppAttune – COUNTERING OPPOSITIONAL POLITICAL EXTREMISM THROUGH ATTUNED DIALOGUE: TRACK, ATTUNE, LIMIT

Period implementacije: april 2023 – mart 2026

Projekat realizuje: Konzorcij sastavljen od 17 partnera iz 15 država Evrope

Podržano od strane: Evropska komisija kroz program “Horizon Europe”, u okviru tzv. “Reshaping Democracies“

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O projektu: Ovaj istraživački projekat kao središnju misiju ima analizu evolucije i rasta političkog ekstremizma u svakodnevnom životu i osmišljavanje strategije za poticanje neekstremističkih političkih i društvenih dijaloga. Projekat, koji okuplja 17 partnera, ima za cilj da ograniči doseg i napredak ekstremističkih i nasilnih političkih narativa promjenom opozicionog razmišljanja kroz društveni i politički dijalog.

Razvijat će ga konzorcij koji čini 15 zemalja u Evropi i susjednim zemljama, s Portugalom kao jednom od teritorija analiziranih u okviru ovog istraživanja, a koordinirano u portugalskom kontekstu od strane Univerziteta u Koimbri (UC): Centar za interdisciplinarne studije (CEIS20-UC) i Institut za interdisciplinarna istraživanja (iiiUC).

OppAttune će okupiti širu javnost, mlade građane, digitalne influensere, donosioce odluka i političke aktere, kao i istraživačku zajednicu.

Projektom  OppAttune bit će osmišljen model prilagođavanja, a koji će težiti da podstakne politički dijalog, povećavajući njegovu fleksibilnost, uprkos tenzijama i protivljenjima, bez kreiranja ekstremističkih i nasilnih političkih projekata. Ovaj model bit će implementiran kroz stvaranje alata pod nazivom “I-Attune”, koji će, radeći kao neka vrsta samotestiranja, omogućiti građanima da otkriju i odbace ekstremističke narative, doprinoseći transformaciji razmišljanja na pozitivan način. Razvijat će se i drugi doprinosi, uključujući alate i pomoćne materijale koji pomažu u identifikaciji ekstremističkih društvenih i političkih okruženja, interaktivne internetske platforme, pedagoške alate za objašnjenje ekstremizma, kao i nekoliko akcija s donosiocima odluka, političkim akterima i širom javnošću za širenje znanja proizvedeno u okviru istraživanja.

Projekat se bavi nizom intervencija na nacionalnom i transnacionalnom nivou praćenja evolucije opozicionih ekstremnih ideologija i protekcionističkog donošenja odluka, razvijanjem inovativnog modela usklađivanja i ograničavanjem širenja ekstremizma. Također ima za cilj revitalizaciju povjerenja u ključne demokratske institucije. U sklopu projekta biće kreirane OppAttune Summer Academy (2025) za studente i istraživače i OppAttune Winter Academy (2026) za praktičare i kreatore politike.

Konzorcijumom koordinira Panteion Univerzitet društvenih i političkih nauka, Grčka, uz naučnu koordinaciju Otvorenog univerziteta, Velika Britanija. U sklopu projekta uključene su i institucije iz Njemačke, Francuske, Švedske, Austrije, Malte, Turske, Kipra, Slovenije, Srbije, Kosova, Iraka i Bosni i Hercegovine.

Projekat OppAttune će se nadovezati na uspjeh postojećeg CCDS-ovog projekta grantova “European Horizon”, “De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate“ – D.Rad”, koji se fokusira na dijagnosticiranje radikalizacije i razvoj politike zasnovane na dokazima za pitanja deradikalizacije. Dva istraživačka projekta će se preklapati do zaključenja D.Rad-a u aprilu 2024.

METAVOICE – YOUTH VOICES IN DIGITAL SPACE

Period implementacije: avgust 2023 – jul 2024

Podržano od strane: Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O projektu: Projekt nastoji okupiti mlade aktiviste različitih interesovanja s ciljem podizanja njihove svijesti o  procesu evropskih integracija i pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i mobilizirati njihove kapacitete u postizanju pozitivnih društvenih promjena. To će se postići stvaranjem platforme na kojoj će mladi ljudi različitog porijekla raditi zajedno na stvaranju digitalne kampanje kako bi izrazili svoje mišljenje o reformama i zagovarali rješenja za  probleme mladih, kao dio reformi Evropske unije. Kroz tri glavna stuba projekta: početni događaj, digitalne
kampanje i ulične akcije, projekat će nastojati da dopre do udaljenijih zajednica i do mladih koji ranije nisu imali mnogo mogućnosti za angažman u međuetničkim i međuentitetskim aktivnostima. Projekat će osnažiti mlade da kreiraju i plasiraju jedinstvenu digitalnu kampanju koja će podići svijest o potrebi za implementacijom reformskih prioriteta koje su identificirali upravo mladi.

EVROPSKA OMLADINSKA KARTICA

Period implementacije: 2019 – trenutno

Podržano od strane: Vijeće Evrope

Upravljanje: Karticu izdaju i karticom upravljaju organizacije koje su članice Evropske asocijacije omladinskih kartica (European Youth Card Association – EYCA)

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O programu: Evropska omladinska kartica ima za cilj da vam pruži priliku da učinite više kako biste ostvarili svoj puni potencijal. Pomaže vam da putujete širom Evrope, upoznate neverovatne ljude i steknete nove prijatelje. Također vam daje velike mogućnosti da naučite nove stvari i pokrenete svoju karijeru, napravite stvarnu promjenu u svojoj zajednici i postanete dobro informisan i aktivan građanin koji oblikuje društvo.

Prepuna je desetina hiljada popusta na putovanja, kulturu, smještaj, obrazovanje, usluge i proizvode u 36 zemalja širom Evrope. Osim toga, u svakoj zemlji postoje stotine programa i mogućnosti za volontiranje, učenje, zapošljavanje, poduzetništvo i mnoge druge stvari koje vam pomažu na vašem putu napretka.

Ne morate biti student da biste dobili karticu. Kartica i uživanje u benefitima programa dostupno je svim mladim ljudima od 15 do 30. Kartica obično vrijedi godinu dana, a cijena varira od zemlje do zemlje.

SMART GAP – PAMETNI GENDER AKCIONI PLAN (Brčko distrikta BiH)

Period implementacije:  jun 2023 – septembar 2024

Podržano od strane: Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške kroz grantove Nacionalne intervencije. Grantovi za nacionalne intervencije su mehanizam za finansiranje nacionalnih projekata vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje. Grant Nacionalne intervencije dio je projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan

Mjesto implementacije: Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

O projektu: Projekat je baziran i proizlazi iz domaćih dokumenata, kao i međunarodnih obaveza, koje je BiH preuzela ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, u obavezi Bosne i Hercegovine je da izradi Gender Akcioni Plan (GAP). Međutim, kako je BiH podijeljena na dva entiteta (Federacija BiH i Republika Srpska) i Brčko distrikt koji je zasebna jedinica, obaveza Brčko distrikta je takođe razvoj GAP Brčko distrikt BiH, a što je navedeno kao prioritet i u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027 godina. Projekat Gender Akcioni Plan Brčko distrikt BiH ima za cilj poboljšanje situacije ciljnih grupa i krajnjih korisnika na lokalnom nivou, kao i jačanje tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa kroz nekoliko aspekata. Prije svega, projekat će omogućiti da se na lokalnom nivou uspostavi sistematičan i inkluzivan pristup pitanjima rodne ravnopravnosti i da se razvije GAP koji će podržati ostvarivanje rodne ravnopravnosti u praksi.

Projekt je baziran na poboljšanju ravnopravnosti i pravu žena i muškaraca po modelu Evropske povelje o rodnim politikama Brčko distrikta BiH kroz podizanje svijesti i promociju rodne ravnopravnosti, politika zakona i programa, identifikaciju i rješavanje rodno zasnovane barijere i prepreka u različitim oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i političko učešćće, te kroz izgradnju kapaciteta ključnih aktera kao što su vladini odjeli, nevladine organizacije i zajednice i implementaciju rodno osjetljivih politika i programa.

EMPOWERING MENTAL HEALTH AND WELLBEING OF YOUTH IN DIGITAL WORKING AND LEARNING ENVIRONMENT - BeWell@Digital

Period implementacije: januar 2022 – decembar 2023

Podržano od strane: Evropska komisija u okviru programa Erasmus Plus

Partneri: Nosilac konzorcijuma je International Youth Health Oorganization (YHO) Slovenija, a partneri na projektu su: PRONI Centar za omladinski razvoj BiH, Youth Act Albanija, Drustvo za borbu protiv SIDE Crne Gore – CAZAS, Epistimoniki Etaireia Vioiatrikis Pliroforikis kai Pliroforikis Ygeias – GBHI Grčka, Institut savremenih tehnologija Crne Gore

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina

O projektu: Projekat ima za cilj unapređenje statusa mentalnog zdravlja u državama koje implementiraju projekat (Slovenija, Grčka, BiH, Crna Gora i Albanija), kroz edukaciju, osnaživanje i korištenje digitalnih alata, kao i uspostavljanje Mreže centara za savjetovanje (online i offline) s educiranim omladinskim radnicima/ama i psiholozima u pomenutim i okolnim državama.

U toku dvogodišnjeg trajanja projekta, partneri će implementirati promotivnu kampanju s ciljem podizanja svijesti o mentalnom zdravlju, pilotirati mrežu Zapadnog Balkana za podršku mladima i digitalne (vršnjačke) centre za savjetovanje za mlade, raditi na razvijanju digitalnih alata (aplikacija, portal, chat uživo) u polju savjetovanja za mlade, realizirati aktivnosti u polju izgradnje kapaciteta za mlade.

PRONI JE KONTAKT TAČKA U BIH ZA NAJVEĆE EVROPSKE PROGRAME MOBILNOSTI

ERASMUS PLUS MLADI

Period implementacije: 2014 – danas

Podržano od strane: Evropska unija kroz program Erasmus Plus

O projektu: Uloga Kontakt tačke u Bosni i Hercegovini je da promoviše programe i proslijedi informacije svim zainteresovanim i nije u mogućnosti da utiče na izbor odobrenih projekata. Osnovna ciljna grupa programa  su mladi između 13 i 30 godina, koji su pravno nastanjeni u jednoj od programskih ili u jednoj od partnerskih zemalja. Program je otvoren svim mladim ljudima nezavisno od njihovog nivoa edukacije, socijalnog ili kulturnog porijekla. Takođe u zavisnosti od tipa aktivnosti, moguće je učešće i starijih učesnika/ca – omladinskih radnika, lidera, trenera, onih koji se bave omladinskom politikom i neformalnim obrazovanjem. Kroz ove razmjene omogućuje se grupama mladih ljudi iz različitih zemalja da zajedno, u periodu od 21 dan, provedu program utemeljen na neformalnim metodama učenja kojima razvijaju svoje kompetencije, postaju svjesni društveno bitnih tema, otkrivaju nove kulture, navike i zdrave načine života, te jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokratija i prijateljstvo.

EVROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

Datum implementacije: 2019 – trenutno

Podržano od strane: Evropska unija

Akreditacija organizacija se odvija pod okriljem SALTO resursnih centara, a za organizacije iz Bosne i Hercegovine je nadležan SALTO SEE RC – SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu koji se nalazi u Ljubljani, Slovenija.

O projektu: Kroz program Evropske snage solidarnosti PRONI Centar potiče mlade od 18 do 30 godina da volonterskim angažmanom u nekoj od država Evrope doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, podržavaju ranjive grupe ljudi i odgovaraju na društvene izazove. Pružanjem prilika mladim ljudima da se angažuju u kvalitetnim aktivnostima solidarnosti i unaprijede svoje vještine i kompetencije, te nuđenjem kvalitetnih aktivnosti koje se bave nezadovoljenim potrebama, nastoji se povećati angažman kako mladih, tako i organizacija u razvoju kohezije u Evropi. Projekat predstavlja partnerstvo između dvije ili više organizacija. Te organizacije su zadužene za regrutiranje volontera za svoj projekt. Volonteri sudjeluju u programu putem organizacije pošiljatelja (Sending Organisation) iz zemlje iz koje dolaze i putem organizacije domaćina (Host Organisation) koja prima volontera i integrira ga za cjelokupan period trajanja angažmana. Ovim projektom se nudi prilika mladima da pomognu tamo gdje je potrebno, steknu nove vještine, provedu vrijeme u inostranstvu i nauče jezik baveći se širokim spektrom pitanja poput okoliša, zdravlja, inkluzije, digitalnih tehnologija, kulture, sporta i mnogih drugih.

REGIONALNO PARTNERSTVO MLADIH

Period implementacije: 2022 – 2024

Podržano od strane: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Partneri: Međunarodni republikanski institut (IRI), Beogradski centar za  bezbednosnu politiku (BCBP), Fondacija Ana i Vlade Divac, Mreža vršnjačkih edukatora (PEN), Kosovski centar za bezbjednosne studije (KCSS) i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (FPN UNSA)

Mjesto implementacije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo

O projektu: Projektom se nastoji podstaći međuetničko i prekogranično pomirenje među mladima iz Bosne i Hercegovine (BiH), Kosova i Srbije kroz niz inovativnih aktivnosti. Trogodišnji projekat će doprinijeti podizanju svijesti mladih ljudi u tri zemlje (BiH, srbija i Kosovo) o zajedničkim problemima i potaknuti ih na saradnju u njihovom rješavanju, što u konačnici doprinosi pomirenju. Namjera trogodišnjeg projekta je da se identifikuju mladi kreatori mišljenja koji će proći strukturirani program koji ima za cilj izgradnju njihovog razumijevanja zajedničkih problema, stvaranje mreža i pružanje platformi za pojačavanje njihovog glasa u svojim zajednicama.  Uspostavljanje liderskih grupa na nivou zajednice koje bi se sastojale od mladih kreatora mišljenja koji bi, kroz strukturirani obrazovni i program umrežavanja, pomogli da se suprotstave pričama i praksama koje izazivaju podjele, istovremeno pojačavajući glasove koji vode ka prevenciji sukoba u budućnosti, jedan je od glavnih fokusa projekta.

PRONI OMLADINSKI FONDOVI

Period implementacije: 2022 – 2024

Podržano od strane: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Partneri: Fondacija Ana i Vlade Divac i Mreža vršnjačkih edukatora (PEN)

Projekat PRONI Omladinski fondovi dio je projekta Regionalno partnerstvo mladih.

Mjesto implementacije: Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i Bijeljina

O projektu: Projekat Omladinski fondovi se realizuje s ciljem povećanja učešća mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodjelu sredstava projektima koje iniciraju i vode sami mladi. Omladinski fondovi imaju za cilj pružanje finansijske i mentorske podrške mladima s područja Brčko distrikta BiH i Bijeljine za projekte koji imaju za cilj da unaprijede živote mladih u najrazličitijim oblastima: kultura, sport, zdravstvo, bezbjednost, zapošljavanje, obrazovanje, aktivizam i volonterizam, pomirenje, one koji potiču i druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi svoje lokalne zajednice, koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim područjima. 

Projekt uključuje rad Odbora Omladinskih fondova koje čini po osmoro mladih s teritorija Brčko distrikta BiH i Bijeljine (ukupno 16), koji će rukovoditi konkursom za podnošenje prijedloga projekata i odlučivati koji će projekti biti realizovani na teritoriji njihove lokalne samouprave.