Retention Program in BiH – “General Mobilization”

Retention Program in BiH – “General Mobilization”  je projekat koji finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a implementira ga PRONI Centar za omladinski razvoj u partnerstvu sa Udruženjem građana Nešto Više.

Projekat  je usmjeren na jačanje kapaciteta omladinskih organizacija kako bi uzele učešća u reformi obrazovanja i zapošljavanja i time zadržali mlade u Bosni i Hercegovini. Ovaj generalni cilj projekta nastoji se ostvariti kroz nekoliko posebnih ciljeva: uspostavljanje međusektorske mreže stručnjaka i preduzetnika za zagovaranje u zapošljavanju i obrazovanju; jačanje kapaciteta i kompetencija omladinskih organizacija da zagovaranjem unaprijede politike, pravila i strategije u oblasti zapošljavanja i obrazovanja; poboljšanje pravnog i političkog okvira za mlade kroz saradnju između relevantnih udruženja poslodavaca i relevantnih institucija na svim nivoima; povećanje svijesti o ulozi i značaju gubitka omladinske populacije u BiH.

Projekat nastoji uvezati mladi, civilni sektor, poslodavce i institucije, kako bi se na taj način uključili u procese koji će značajnije nametnuti prava i potrebe mladih u sve segmente odlučivanja i života u Bosni i Hercegovini, naročito u segmentima obrazovanja i zapošljavanja.