BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Retention Program in BiH – “General Mobilization”

Retention Program in BiH – “General Mobilization”  je projekat koji finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a implementira ga PRONI Centar za omladinski razvoj u partnerstvu sa Udruženjem građana Nešto Više.

Izazov: Nagli pad raspoloživosti posla za mlade prouzrokovan je negativnim demografskim trendovima kao i loš prirodni priraštaj širom BiH,  zatim sve starijom populacijom i učestalom migracijom  ljudi u zemlje članice EU. Agencija UN-a projektuje da će se nastaviti ovaj negativni trend kod mlade aktivne populacije gdje će biti porast ponude radne snage u zemlje gdje migriraju, kao i ostali prateći negativni trendovi. Posebno je zabrinjavajući pad populacije uzrasta do 15 godina, koji bi trebali obezbjediti buduću reprodukciju cijele populacije u BiH. Takođe, broj učenika upisanih u osnovnu i srednju školu kao i visokoškolske ustanove smanjen je za jednu trećinu poredeći sa brojem početkom prošle decenije (N2010).

Efektivni menadžment ekonomskih i ljudskih resursa je jedan od najvažnijih preduslova za zadržavanje mladih u BiH. Važnost preraspodjele i jednakih mogućnosti, zatim pristup upravljanju i korišćenju tržišnih i obrazovnih potencijala, takođe treba dodati. Imajući na umu kvalitet i pristup promjenama obrazovnog sistema u prostorima gdje migriraju naši mladi, posebnu pažnju treba posvetiti reformama obrazovnog sistema, ne samo na dijelu gdje su zadovoljene njihove potrebe na tržištu rada, nego primarno na adaptiranju tih reformi  tehnološkom i političkom razvoju BiH. Preduzeti su mali koraci u povezivanju obrazovnog sistema i ekonomije (sekundarno obrazovanje). Nužno je da se što prije krene odlučnije u obrazovne reforme sa ciljem modernizacije prenošenja znanja i procesa učenja uopšte, ranim odabirom posla i ranim uvođenjem mladih u svijet posla. Trenutno, većina mladih započinju svoj radni vijek sa 29 godina, i tak kada su u svojim srednjim godinama oni napuštaju roditelje i postaju nezavisni sa svojih 35 godina.

Opšti cilj: Opšti cilj ovog projekta je jačanje i povećanje kapaciteta omladinskih organizacija civilnog društva da učestvuju u reformama za obrazovanje i zapošljivost mladih u BiH.

Specifični ciljevi:

 • Uspostavljanje mreže mladih stručnjaka i predstavnika advokatura za zapošljavanje i obrazovanje
 • Jačanje kapaciteta i kompetencija omladinskih organizacija civilnog društva sa ciljem da se poveća advokaturni uticaj na politički razvoj, politike i strategije u oblastima za obrazovanje i zaposlenje
 • Da se unaprijedi pravni i politički odnos prema mladima kroz saradnju između relevantnih ustanova za zapošljavanje i releventnih institucija na svim nivoima
 • Povećanje svijesti o važnosti gubitka mladih populacija u BiH

Aktivnosti:

 • Uspostaviti neformalnu mrežu
 • Aktivirati web alat „konsultacije sa mladima“
 • 15 treninga i radionica za 300 članova mreže na temu: Zagovaračke kampanje, sprovođenje anketa, Istraživanja i studije kao alat zagovaranja, Pokretanje sektorskih javnih konsultacija (zapošljavanje i obrazovanje)
 • Sprovođenje 20 javnih konsultativnih događaja i debata na temu: Uslovi upisa u srednje škole, Proučavanje finansiranja sistema obrazovanja i zapošljavanja
 • Sprovesti 3 zagovaračke kampanje na temu: Zapošljavanje, Srednjoškolsko obrazovanje, Visokoškolsko obrazovanje
 • PR kampanja „generalna mobilizacija“ kojoj je cilj da informiše javnost  o projektu i problemima u vezi mladih, njihovog obrazovanja i zaposlenja
 • Ekspertska Internacionalna konferencija koja se fokusira na temu za ostanak mladih u BiH
 • Grantovi za korisnike (članove) mreže. Ukupna količina za ovu svrhu je 50.000 EUR. Minimalni grant: 7.000 EUR, maksimalni grant: 10.000 EUR