BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Proni Akademija Omladinskog Rada

PRONI Akademija Omladinskog Rada (PAOR) je jedinstveni program PRONI centra za omladinski razvoj koji mladim ljudima pruža znanje iz oblasti omladinskog rada. Cilj ovog programa je osnažiti aktiviste i omladinske radnike da poboljšaju svoje vještine za provođenje omladinskih radnih aktivnosti. PRONI Akademija Omladinskog Rada se implementirau 3 nivoa i  svaki traje po 6 mjeseci: 

 • PAOR A nivo – Osnovi omladinskog rada sastoji se iz sljedećih modula:

Kurs ’’Osnovi omladinskog rada’’ ima za cilj pružiti mladim ljudima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako bi doprinijeli ličnom i društvenom razvoju mladih u Bosni i Hercegovini. Kurs je namjenjen mladim ljudima od 18 do 30 godina koji imaju želju da kroz omladinski rad utiču na razne društveno – političke procese u njihovim zajednicama, te na taj način doprinesu razvoju svojih lokalnih zajdnica, ali i države Bosne i Hercegovine.

Kurs ’’Osnovi omladinskog rada’’ se sastoji iz sljedećih modula:

 • Uvod u omladinski rad
 • Omladinski rad u praksi
 • Individualni rad sa mladima
 • Osnove rada sa grupama i izgradnja tima
 • Transformacija konflikta
 • Radikalizam i ekstremizam kod mladih u savremenom društvu Pripreme za praktični rad
 • Praktični rad
 • Prezentacija i procjena praktičnog rada
 • Evaluacija cijelog kursa

 

 •  PAOR B nivo – Trening za trenere iz oblasti omladinskog rada

Kurs ‘’Trening za trenere iz oblasti omladinskog rada’’ ima za cilj pružiti mladim ljudima znanja, vještine i iskustvo iz oblasti implementacija treninga u oblasti omladinskog rada za buduće omladinske radnike i radnice kako bi doprinijeli ličnom i društvenom razvoju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, te kako bi mogli na kvalitetan i odgovoran način educirati buduće omladinske radnike i radnice. Kurs “Trening za trenere iz oblasti omladinskog rada” namjenjen je mladim ljudima od 18 do 30 godina koji su uspješno završili kurs “Osnove omladinskog rada” i imaju želju da kroz educiranje budućih omladinskih radnika/ca utiču na razvoj omladinskog sektora i društveno – političke procese u njihovim zajednicama.

Kurs ’’Trening za trenere iz oblasti omladinskog rada’’ se sastoji iz sljedećih modula:

 • Osnove treninga iz oblasti omladinskog rada
 • Promocija tolerancije i prihvatanja različitosti
 • Komunikacija sa javnošću
 • Menadžment i organizacija rada u omladinskom klubu
 • Zaštita i bezbjednost mladih
 • Transformacija konflikta (Napredni nivo)
 • Praktičan rad (treninzi)
 • Prezentacija i procjena praktičnog rada
 • Evaluacija cijelog kursa

 

 •  PAOR B + nivo – Menadžment u omladinskim organizacijama

Kurs ’’Menadžment u omladinskim organizacijama” ima za cilj pružiti mladim ljudima osnovna znanja iz oblasti kvalitetnog vođenja omladinskih organizacija kako bi na taj način stvorili buduće lidere u omladinskom sektoru koji će na kvalitetan način voditi omladinske organizacije, jačati omladinski sektor u Bosni i Hercegovini i uticati na unaprjeđivanje položaja mladih u društvu. Kurs “Menadžment u omladinskim organizacijama” namjenjen je mladim ljudima od 18 do 30 godina koji koji imaju želju da vode omladinske organizacije, te kroz omladinski rad utiču na društveno – političke procese u njihovim zajednicama i doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica, ali i države Bosne i Hercegovine.

Kurs “Menadžment u omladinskim organizacijama se sastoji iz sljedećih modula:

 • Razvoj interpersonalnih vještina
 • Menadžment projekata
 • Menadžment društvenih mreža
 • Savjetodavne vještine u radu sa mladima
 • Lobiranje i zagovaranje
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Praktičan rad (radionice)
 • Prezentacija i procjena praktičnog dijela
 • Evaluacija cijelog kursa

Finansiran je od strane strane Sida, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Vlade Brčko distrikta. 

Generacija 2020 PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR A nivo) pisala je najljepše priče o omladinskom radu, a mi ih sa velikim zadovoljstvom dijelimo sa vama.

Koristimo ovu priliku i da naglasimo sjajno iskustvo sa autorima ovih eseja – sada već certificiranim omladinskim radnicima, a za buduće youth workere imamo poruku naše polaznice Miroslave Milivojević: ,,Poruka svima onima čije su se oči strpljivo zadržale na ovim redovima – bilo da ste zvanično pod amblemom “youth worker-a”, ili na bilo koji drugi način radite sa mladima, ne zaboravite uvijek biti dobar vjetar u njihova jedra, jer ste upravo VI taj heroj današnjice u čijim je rukama herojstvo nekog novog sutra.”