PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Gloria Zlatić – Uloga omladinskog rada u radu sa mladima u BiH

Uvod U svojoj osnovi, omladinski je rad složeni niz profesionalnih principa, praksi i metoda koje omogućuju mladima da vjeruju u sebe i grade pozitivnu budućnost. Bilo da omladinski rad zauzima holistički ili individualni pristup, uvijek se razvija na određenoj fizičkoj lokaciji...
Read More →