PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba
Jasmin Jašarević
General Manager

e: jjasarevic@gmail.com
l: linkedin.com/in/jasminjasarevic
PRONI Omladinski klub Sarajevo

Leila Jašarević
Office Manager

e: leila.ja@gmail.com
PRONI Omladinski klub Sarajevo

Slavka Bulić – Zovko
Financial Manager and Trainer

e: lolybulic@gmail.com
l: linkedin.com/in/slavka-bulic-zovko
PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko

Dejan Rađen
Youth Work Manager

e: dejan-radjen@live.com
l: https://ba.linkedin.com/in/dejan-ra%C4%91en-5402b0a8
PRONI Omladinski klub Banja Luka

Harun Šabanović
Youth Clubs Manager

e: harunsabanovic@gmail.com
l: linkedin.com/in/harunsabanovic
PRONI Omladinski klub Bijeljina

Adina Halilović
Youth Mobility Manager

e: halilovicadina@yahoo.com
l: linkedin.com/in/adina-halilovic
PRONI Omladinski klub Mostar

Stefan Savčić
Youth Worker

e: stefansavcic@gmail.com
f: www.facebook.com/stefan.savcic
i: www.instagram.com/scefo92/
PRONI Omladinski klub Bijeljina

Dajana Smoljić
Youth Worker

e: smoljicdajana@gmail.com
PRONI Omladinski klub Banja Luka

Harun Šetka
Youth Worker

e: harun.setka@edu.fit.ba
f: www.facebook.com/harun.setka
PRONI Omladinski klub Mostar

Vedad Lemeš
Youth Worker

e: vedad.lemes@gmail.com
f: www.facebook.com/vedad.lemes
PRONI Omladinski klub Sarajevo