PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

Poziv za učesnike – Politički sistem BiH – (Ne)moguća misija? – POK SARAJEVO

PRONI Omladinski klub Sarajevo organizuje edukaciju za mlade pod nazivom „Politički...
Read More →

Viva škola filma u POK Mostar

Ove godine radionice u okviru “Viva škola filma” održavati će se u PRONI...
Read More →

Citizens of EU – Popova Šapka, Sjeverna Makedonija

Erasmus+ je u saradnji sa German Youth for Europian Unity & Mladinska Alijansa...
Read More →

Poziv za učesnike – Obuka o Osnovama omladinskog rada ZVORNIK

Obuka o Osnovama Omladinskog Rada – Zvornik Omladinski klub Zvornik u saradnji...
Read More →

POK Bijeljina – PRONI Škola kratkog filma

PRONI Omladinski klub Bijeljina započeo je PRONI školu kratkog filma. Prva radionica...
Read More →

POK Sarajevo – Treći modul PAOR Akademije

Nastavljamo sa obukom u PRONI Omladinskom klubu Sarajevo, gdje smo danas održal...
Read More →

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Osnovan sa ciljem organizovanja i sprovođenja edukacije u oblasti rada sa mladima. Naš cilj je razvijanje i promovisanje mira i aktivizma među aktivnim građanima.

PRONI je formiran u avgustu 1998. i djeluje na nacionalnom nivou BiH, a mi smo aktivni na Evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje s drugim omladinskim nevladinim organizacijama i mrežama mladih.

PRONI je osnivač najveće mreže omladinskih klubova u BiH - 42 kluba mladih i inicijator i suosnivač obnove jednog od najvećih omladinskih centara u BiH - Omladinskog centra Brčko distrikta BiH.

PRONI tim broji 16 stalno zaposlenih, 70 volontera i preko 2500 registrovanih članova. U poslednje 22 godine sarađivali smo sa više od 40000 mladih.

PRONI centar za omladinski razvoj ima visokoobrazovano i motivisano osoblje i volontere koji imaju iskustva u oblasti pružanja obuke za neformalno obrazovanje i sprovođenja omladinskih aktivnosti u BiH i regionu. Od 1998. godine do danas, PRONI centar je educirao više od 600 omladinskih radnika.

U poslednje 22 godine PRONI centar je realizovao stotine omladinskih projekata u ukupnom iznosu od 4.000.000 EUR. To je postignuto uz podršku SID-a, USAID-a, IOM-a, UNDP-a, Ambasade Nizozemske u BiH, Ambasade SAD-a u Sarajevu, Vlade Brčko distrikta, opštine Bijeljina i drugih međunarodnih i lokalnih donatorskih institucija.