PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

PRONI radionica u Brčkom

PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, dana 13.11.2017 u prostorijama...
Read More →

RE:Generacija – PRONI Ambasador i projekti tim

Nakon velikog Samita mladih, koji je u okviru USAID-ovog projekta re:Generacij...
Read More →

Konferencija “Prvi posao” Banja Luka

Konferencija “Prvi posao” Hotel “Bosna”, 26. oktobar –...
Read More →

Poziv za učesnike – Trening “Youth Workers Countering the Violent Extremism”

                                                                   Poziv z...
Read More →

Poziv za volontere

PRONI Centar za omladinski razvoj raspisuje poziv za prijem 10 volontera koji će biti...
Read More →

O nama

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.