PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

Tri dana u Beogradu sa PRONI Centrom za omladinski razvoj

PRONI Centar za omladinski razvoj, u saradnji sa udruženjem “Libero” iz...
Read More →

PRONI Akademija Omladinskog Rada©

PRONI Centar za omladinski razvoj, u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BiH,...
Read More →

Account sastanak – Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH

U Sarajevu je 2. novembra održan redovni sastanak sektorske grupe za borbu protiv...
Read More →

Vodič za strategiju digitalnih komunikacija za mlade

Sada je dostupan Vision of Youth Work Online Guide! Kratki opis vodiča pogledajte na...
Read More →

PRONI radionica u Brčkom

PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, dana 13.11.2017 u prostorijama...
Read More →

RE:Generacija – PRONI Ambasador i projekti tim

Nakon velikog Samita mladih, koji je u okviru USAID-ovog projekta re:Generacij...
Read More →

O nama

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.