PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

POK Bijeljina – Treći dio prvog modula PRONI Akademije Omladinskog Rada 15.05.2019

Nastavljamo sa obukom u PRONI Omladinskom klubu Bijeljina, gdje smo održali treći dio...
Read More →

POK Sarajevo – PAOR Drustveno obrazovanje i Etika u radu sa mladima. 14.05.2019

Danas su polaznici PRONI Akademije Omladinskog Rada u #POKSarajevo(PRONI...
Read More →

POK Bijeljina – Nastavak prvog modula Proni Akademije Omladinskog Rada

Nastavljamo sa obukom u PRONI Omladinskom klubu Bijeljina, gdje smo održali drugi dio...
Read More →

Poziv za učesnike – Obuka za menadžere društvenih mreža – Banja Luka

PRONI Centar za omladinski razvoj objavljuje poziv za učesnike iz Banja Luke za Obuku...
Read More →

Napredni trening o zagovaranju i aktivizmu – Jahorina – MATRA YCVE

PRONI Centar u sklopu projekta: “Mladi u borbi protiv nasilnog...
Read More →

O nama

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.