PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

POK Sarajevo – Dare to dance (10.10.2019)

Danas je u prostorijama PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu održana radionica Dare to...
Read More →

Menadžeri društvenih mreža- POK Sarajevo 10.10.2019

Danas je u prostorijama PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu održana radionic...
Read More →

Meet and Code radionica o programskim jezicima (HTML, Java script) 10.10.2019

U sklopu Evropske sedmice kodiranja organizovali smo edukativne radionice o...
Read More →

POK Bijeljina – PAOR (09.10.2019)

Danas smo sa polaznicima/cama PAOR-a iz Bijeljine održali pripremu za praktični dio...
Read More →

POK Sarajevo / Politički sistem BiH – (NE) moguća misija. (09.10.2019)

Danas je u prostorijama PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu održana radionic...
Read More →

POK Sarajevo / Samopouzdanje – pobjeda prije početka (09.10.2019)

Danas je u prostorijama PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu održana radionica...
Read More →

O nama

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.