PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

PRONI Centar na Međunarodnom sajmu privrede 2016

Promocija tradicionalnih prozvoda/usluga iz prekograničnih regiona “Drina-Sava...
Read More →

Bolji parlamenti – jača demokratija

Mladi ljudi u BiH pokazuju sve manje interesovanja za sticanje znanja o političkom...
Read More →

European Volunteering Forum

U periodu od 10 – 14 oktobra 2016 održava se European Volunteering Forum u...
Read More →

Okrugli sto „Korištenjem energije sunca do pozitivnih klimatskih promjena“

Pozivamo sve zainteresirane da u srijedu 21.9.2016. u periodu od 11:00-13:00h...
Read More →

“Migration vs. Integration”

PRONI Centar za omladinski razvoj je partner na ERASMUS+ projektu za mlade...
Read More →

Balkan bez mržnje

PRONI Centar za omladinski razvoj je partner na ERASMUS+ projektu za mlade...
Read More →

O nama

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.