PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

#POKMO – “Škola slikanja” Poziv za učesnike

Program “Škola slikanja” koji je namijenjen svim mladima od 15 do 30 godina u...
Read More →

#POKMO – “Upoznaj znakovni jezik” Poziv za učesnike

“Upoznaj znakovni jezik” u PRONI Omladinskom Klubu Mostar. “Upoznaj znakovni jezik”,...
Read More →

POKMostar – nastavio sa 2. radionicom 4. modula PAOR radionica

PRONI Omladinski klub Mostar nastavio sa 2. radionicom 4. modula PAOR radionica...
Read More →

#POKMO – “Kreativno recikliranje” Poziv za učesnike

Kreativno recikliranje u PRONI Omladinskom Klubu Mostar. Program “Kreativno...
Read More →

#POKMO – “Dnevnik uma” Poziv za učesnike

“Dnevnik uma” u PRONI Omladinskom Klubu Mostar.„Dnevnik uma“ je program namijenjen...
Read More →

POKMostar – nastavio sa 4. modulom PAOR radionica

PRONI Omladinski klub Mostar nastavio sa 4. modulom PAOR radionica. Učesnici su nakon...
Read More →

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Osnovan sa ciljem organizovanja i sprovođenja edukacije u oblasti rada sa mladima. Naš cilj je razvijanje i promovisanje mira i aktivizma među aktivnim građanima.

PRONI je formiran u avgustu 1998. i djeluje na nacionalnom nivou BiH, a mi smo aktivni na Evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje s drugim omladinskim nevladinim organizacijama i mrežama mladih.

PRONI je osnivač najveće mreže omladinskih klubova u BiH - 42 kluba mladih i inicijator i suosnivač obnove jednog od najvećih omladinskih centara u BiH - Omladinskog centra Brčko distrikta BiH.

PRONI tim broji 16 stalno zaposlenih, 70 volontera i preko 2500 registrovanih članova. U poslednje 22 godine sarađivali smo sa više od 40000 mladih.

PRONI centar za omladinski razvoj ima visokoobrazovano i motivisano osoblje i volontere koji imaju iskustva u oblasti pružanja obuke za neformalno obrazovanje i sprovođenja omladinskih aktivnosti u BiH i regionu. Od 1998. godine do danas, PRONI centar je educirao više od 600 omladinskih radnika.

U poslednje 22 godine PRONI centar je realizovao stotine omladinskih projekata u ukupnom iznosu od 4.000.000 EUR. To je postignuto uz podršku SIDA, USAID-a, IOM-a, UNDP-a, Ambasade Nizozemske u BiH, Ambasade SAD-a u Sarajevu, Vlade Brčko distrikta, opštine Bijeljina i drugih međunarodnih i lokalnih donatorskih institucija.