PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

Gdje smo bili? -Sve o”RE:START” projektu u Lajpcigu

U periodu od 16-25.08.2017. naši volonteri Stefan Savčić i Vesna Lukić su boravili u...
Read More →

Interkulturalna razmjena u dječijem selu Pestalozzi (Švajcarska)

U periodu od 03.08.2017. do 17.08.2017. godine PRONI Centar za omladinski razvoj  u...
Read More →

Erasmus+ Mladi

Kontakt tačka za program “Erasmus+ Mladi” za Bosnu i Hercegovinu je PRONI...
Read More →

PRONI Centar na Međunarodnom sajmu privrede 2016

Promocija tradicionalnih prozvoda/usluga iz prekograničnih regiona “Drina-Sava...
Read More →

Bolji parlamenti – jača demokratija

Mladi ljudi u BiH pokazuju sve manje interesovanja za sticanje znanja o političkom...
Read More →

O nama

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.