PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

“BHRI093 – Where Youth isn’t Wasted on the Young: Zenica Youth Center“ – Drugi trening

U prostorijama Omladinskog centra Zenica održan je drugi trening u okviru projekta “BHRI093 – Where Youth isn’t Wasted on the Young: Zenica Youth Center“ koji implementira PRONI Centar za omladinski razvoj a koji je podržan kroz IOM BIH – BHRI inicijativu. Trening je imao za cilj...
Read More →

PRONI Omladinski klub Banja Luka svečano je otvoren!

Četvrti u nizu PRONI Omladinskih klubova kojeg kao partneri otvaramo u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina. Veliko hvala Grad Banja Luka i projektu “Banja Luka...
Read More →

POK Bijeljina nastavlja sa PRONI Akademiom Omladinskog Rada

POK Bijeljina nastavlja sa PRONI Akademijom Omladinskog Rada. U sklopu trećeg modula obrađivali smo temu Osnove grupnog rada i izgradnja tima. PRONI Omladinski klubovi i aktivnosti u istim se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding u...
Read More →

BHRI093 – Where Youth isn’t Wasted on the Young: Zenica Youth Center

U prostorijama Omladinskog centra Brcko distrikta BiH održan je prvi trening u okviru projekta “BHRI093 – Where Youth isn’t Wasted on the Young: Zenica Youth Center“ koji implementira PRONI Centar za omladinski razvoj a koji je podržan kroz IOM BIH – BHRI inicijativu....
Read More →

Mladi u dijalogu

#POKBL podržao je i ugostio radionicu “Mladi u dijalogu” koju je organizovao Youth for Peace uz podršku Regional Youth Cooperation Office – RYCO i OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina. Razgovarali smo o ulozi mladih u izgradnji mira i međureligijskog...
Read More →

UpDatAed radionica o zaštiti podataka na internetu 24.08.2019

U #POKBijeljina održana je radionica o zaštiti podataka na internetu.Na radionici su učestvovali mladi iz raznih omladinskih organizacija koji su imali dodira sa upravljanjem podataka njihovih učesnika. Predstavljen im je UpDatAed priručnik koji ukratko objašnjava GDPR...
Read More →

NEUM: Poziv za učesnike/ce – PRONI Akademija Omladinskog Rada – Modul 4 i 5

PRONI Centar za omladinski razvoj kroz projekat STaR – Društvena Transformacija i Pomirenje realizuje PRONI Akademiju Omladinskog Rada (PAOR) za mlade iz Banja Luke, Bijeljine, Sarajeva i Mostara. PAOR je jednogodišnji program obuke za omladinske radnike/ce i u prilicu smo...
Read More →

#POKMOSTAR nastavlja sa Obukom za menadžera društvenih mreža

#pokMostar je jučer nastavio sa Obukom za menadžera društvenih mreža. Učesnici su imali zadatak da završe finalne objave na svojim facebook stranicama. Kreirali smo vlastite videe te razgovarali o idućoj temi. Ujedno smo završili 2. modul obuke “Facebook i...
Read More →

Ujedinjeni za mir

PRONI Centar za omladinski razvoj implementira projekat “Ujedinjeni za mir” koji je okupio mlade iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Kao prva aktivnost je obuka na kojoj će mladi razgovarati o miru, pomirenju i dobiti impute za online istraživanje koje će mladi...
Read More →

Osnove omladinskog rada – Bratunac

PRONI Centar za omladinski razvoj u saradnji sa Forumom žena Bratunac implementira obuku o Osnovama omladinskog rada u Bratuncu. U okviru III i IV modula učili smo o individualnom radu sa mladima, grupnom i timskom radu kao i o načinima komunikacije Ovaj projekat se realizuje u...
Read More →