PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

#POKMOSTAR – Završen treći modul PRONI Akademije Omladinskog Rada

#pokMostar – Završen 3. modul PAOR-a...Jučerašnjom radionicom na temu “Aktivno slušanje” i današnjom “Principi i modeli savjetovanja”, PRONI Omladinski klub Mostar je uspješno završio treći modul PAOR-a. Učesnici su kroz ovaj modul imali priliku...
Read More →

#POKMOSTAR – Treći modul PRONI Akademije omladinskog rada

#pokMostar – PAOR..PRONI Omladinski klub Mostar je nastavio sa radionicama PAOR-a. Danas je održana 2. radionica 3. modula. Učesnici su se upoznali sa Joharijevim prozorom i Maslowom hijerarhijom potreba...Ove aktivnosti organizirane su u sklopu...
Read More →

#POKMOSTAR – Online radionica “Upoznaj znakovni jezik”

“Upoznaj znakovni jezik” u #pokMostar..PRONI je održao drugu online radionicu “Upoznaj znakovni jezik” gdje su sudionici radionice učili abecedu znakovnog jezika i osnovne rečenice koje se koriste pri upoznavanju...Važnost ovih radionica je da mogu...
Read More →

#POKMOSTAR – Treći modul #PRONI Akademije omladinskog rada

#pokMostar nastavlja s PAOR-om...Danas je nastavljen 3. modul PRONI Akademije omladinskog rada za polaznike u Mostaru. Tema radionice je bila “Individualni rad sa mladima”...Učesnici su također diskutovali i o vrijednosnim sistemima mladih ljudi...Ove aktivnosti...
Read More →

#POKMOSTAR – Radionica “Upristoji se”

“Upristoji se” u #pokMostar..Radionica “Upristoji se” je dio radionica E-bontona i danas smo imali jedan dio grupe mladih koji su razgovarali o pravilima ponašanja na internetu koje oni smatraju da su potrebni da se poštuju u virtualnom...
Read More →

#POKMOSTAR – “Upoznajmo znakovni jezik”

“Upoznajmo znakovni jezik” u #pokMostar..Danas je bila prva radionica “Upoznajmo znakovni jezik” gdje smo pričali o osnovnim pojmovima, terminima koje koristimo i kulturi Gluhih u svakodnevnom životu...Bitan je početak naših učesnika da budu otvoreni...
Read More →

#POKMOSTAR – “Mediji true/false”

👉”Mediji true/false” u #pokmostar..👉#pokMostar je počeo sa realizacijom radionica u okviru programa “Mediji true / false”. Na današnjoj radionici učesnici su se upoznali i diskutovali o terminima koji se odnose na temu. Naredne sedmice...
Read More →

Svjetski dan kulturne raznolikosti u PRONI-u

Svjetski dan kulturne raznolikosti u PRONI-u▪️▪️Volonteri i uposlenici PRONI-a obilježili Svjetski dan kulturne raznolikosti. Svi učesnici su imali priliku predstaviti svoj grad odakle dolaze (Mostar, Sarajevo, Bijeljina, Široki Brijeg), te na taj način upoznati prisutne s...
Read More →

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva Danas smo održali poslednju radionicu u sklopu Modula 3 PAOR programa, gdje smo učili o principima i modelima savjetovanja u radu s mladima, vrste savjetovanja, i razlike u savjetovanju. Ove aktivnosti organizovane su u...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) A nivoa

Danas smo održali poslednju radionicu Četvrtog modula Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) A nivoa.#PRONI Centar za omladinski razvoj nastavio je sa četvrtim modulom PAOR Akademije A nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI. Na današnjoj...
Read More →
12