PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva Nastavili smo sa Modulom 3 PAOR programa, gdje smo učili šta je to Maslowljeva piramida potreba , i šta je to JoHari prozor. Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) A nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) A nivoa.#PRONI Centar za omladinski razvoj nastavio je sa četvrtim modulom PAOR Akademije A nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI. Na današnjoj sesiji smo učili šta je tim, vrste timove...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa. #PRONI Centar za omladinski razvoj održao je završnu sesiju četvrtog modula PAOR Akademije B+ nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI.Na današnjoj sesiji razgovarali smo o...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivoa. #PRONI Centar za omladinski razvoj održao je završnu sesiju četvrtog modula PAOR Akademije B nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI.Na današnjoj sesiji smo razgovarali ...
Read More →

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva Danas smo počeli sa Modulom 3 PAOR programa, gdje smo učili šta je to individualni rad s mladima, te koje su definicije vrijednosnih sistema kod mladih. Ove aktivnosti organizovane su u sklopu...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) A nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) A nivoa.#PRONI Centar za omladinski razvoj počeo je sa četvrtim modulom PAOR Akademije A nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI. Na današnjoj sesiji razgovarali smo o tome šta je grupa...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa.#PRONI Centar za omladinski razvoj nastavlja sa četvrtim modulom PAOR Akademije B+ nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI. Na današnjoj sesiji razgovarali smo o tome kako...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa.#PRONI Centar za omladinski razvoj nastavlja sa četvrtim modulom PAOR Akademije B+ nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI. Na današnjoj sesiji razgovarali smo o principima i...
Read More →

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivoa

Četvrti modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivoa.#PRONI Centar za omladinski razvoj nastavlja sa četvrtim modulom PAOR Akademije B nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI. Na današnjoj sesiji razgovarali smo o strukturi...
Read More →

#POKMOSTAR – Online dnevnik uma

👉 Online dnevnik uma u #pokmostar..👉#pokMostar je nastavio sa realizacijom radionica u okviru programa “Online dnevnik uma”. Tema radionice je bila anksioznost. Učesnici su se upoznali s ovom temom, podijelili svoja iskustva i saznali nekoliko načina...
Read More →