PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Omladinski radinici: Heroji svoga vremena! Miroslava Milivojević

U vrijeme kada civilizaciju za jednu ruku vuče strah a za drugu drži nada da ćemo sačuvati zdravlje onih najslabijih i izdržljivost najjačih među nama, „strpljenje” i „herojstvo” su riječi koje najčešće čujemo ili pročitamo. One za koje se hvatamo kao za slamku spasa. Poštovani...
Read More →