PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Uloga omladinskog rada u BiH – Šejla Kršić

Uvod Omladinski rad je planiran program obrazovnog karaktera, kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja, tako što im omladinski radnik/ca pomaže u ličnom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni članovi/ce društva i učesnici/ce u procesu donošenja...
Read More →