PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Maida Miljković – Uloga omladinskog rada u BiH

PRONI Centar u 2020. će objavljivati serijal tekstova polaznika PRONI Akademije Omladinskog Rada koji se tiču omladinskog rada u BiH i svih modula PAOR programa. Danas Vam donosimo tekst Maida Miljković: U svijetu u kojem se društvo brzo i konstantno...
Read More →