PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Viva škola filma u POK Mostar

Ove godine radionice u okviru “Viva škola filma” održavati će se u PRONI Omladinskom klubu, koji se nalazi u prostorijama Centra za kulturu, na adresi Rade bitange 13 (2 sprat). Centar za kulturu Mostar i ove godine realizuje međunarodno kulturnu – turističku...
Read More →

Citizens of EU – Popova Šapka, Sjeverna Makedonija

Erasmus+ je u saradnji sa German Youth for Europian Unity & Mladinska Alijansa organizovao omladinsku razmjenu pod nazivom Citizens of EU. Ova razmjena se odvijala od 12. do 20. juna 2019. godine u hotelu Arena na planinskom vrhu Popova Šapka pored Tetova u Sjevernoj...
Read More →

Poziv za učesnike – Obuka o Osnovama omladinskog rada ZVORNIK

Obuka o Osnovama Omladinskog Rada – Zvornik Omladinski klub Zvornik u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj organizuje obuku u Omladinskom klubu Zvornik koji će obuhvatiti 6 modula o omladinskom radu. Obuka će trajati 6 mjeseci, a trening će se održavati jednom...
Read More →