PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

„Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ POK Bijeljina

Perpetuum Mobile u saradnji sa PRONI Centrom, kao lokalnim partnerom za Bijeljinu implementira projekat „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“. U toku su edukativne radionice koje će omogućiti mladim ljudima od 15 do 19 godina da usavrše vještine u polju...
Read More →

Poziv za učesnike: “sELECT EU” Beograd 10.-12. maj

Beograd, Srbija, 10. – 12.. maj 2019. godineMjesto održavanja: Beograd, Srbija (Hotel Slavija)Učesnici: Članovi i volonteri omladinskih i drugih organizacija, kao i studenti, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije;Radni jezik: bosanski/srpski/hrvatski ili...
Read More →