PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Okrugli stol na temu “Prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”

Danas učestvujemo u radu Okruglog stola na temu“Prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini” u organizaciji Vlade Brčko distrikta BiH. Okrugli sto se održava u okviru projekta „Jačanje nacionalnih manjina“ koje finansira Evropska unija i Vijeće Evrope, a sprovodi ga Tim za...
Read More →

PRONI na treningu “It’s Up To Us”

Ovu sedmicu aktivno učestvujemo na treningu “It’s Up To Us” koji se održava u Strasburgu u Francuskoj u zgradi Evropskog omladinskog centra, a podržan je od Vijeća Evrope. Razgovarat ćemo o omladinskom radu, omladinskoj politici i omladinskim radnicima. Na...
Read More →