PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Prva prezentacija “Ciljeva održivog razvoja” u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 30.01.2019

Danas smo pratili Prvu prezentaciju Ciljeva održivog razvoja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine koja se održala u Skupštini Brčko distrikta BiH. Brčko distrikt BiH se krajem 2017. godine uključio u promociju Ciljeva održivog razvoja i u skladu s tim je organizovana ova...
Read More →

Drugi sastanak “Dijalog za budućnost: promocija suživota i različitosti u BiH” – Brčko distrikt BiH 29.01.2019

Danas smo na drugom sastanku lokalne dijaloške platforme gdje razgovaramo o kreiranju nacrta dokumenta Lokalne dijaloške platforme pri projektu “Dijalog za budućnost: promocija suživota i različitosti u BiH”. Brčko distrikt BiH jedan je od 28 gradova / općina u Bosni...
Read More →