PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Odjel za europske integracije i međunarodnu saradnju u Brčkom sufinansiraju projekat “Mladi u borbi protiv nasilnog esktremizma”

Na temelju Zakona o javnoj upravi, Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2018. godinu i Odluke ousvajanju kriterija i proceduri za dodjelu dotacija za sufinanciranje projekata Europske unije i drugih donatora, Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju...
Read More →

OKORUZ 2018 – Mreža omladinskih klubova

PRONI Centar za omladinski razvoj pokrenuo je novi projekt OKORUZ namjenjen Mreži omladinskih klubova koja djeluje u 26 Mjesnih zajednica. Program Mreža omladinskih klubova Brčko distrikta BiH je jedan od pozitivnih primjera rada sa mladima u BiH gdje se na najbolji mogući način...
Read More →

Budva: Wester Balkans Resilience Forum

PRONI Centar učestvovao je na Wester Balkans Resilience Forum konferenciji u Budvi od 14-16.11.2018. Konferenciju su otvorili predstavnici američkog State Departmenta, koji su pozvali na zajedničko djelovanje država regiona u borbi protiv ekstremizma. Forum o nacionalnim i...
Read More →