PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Istraživanje: Izazovi i stavovi mladih u BiH po pitanju radikalizacije i ekstremizma

Istraživanje:  Savremeni mladi u bosanskohercegovačkom društvu: izazovi i stavovi po pitanju radikalizacije i ekstremizma Na prethodnoj konferenciji “Mladi protiv nasilnog ekstremizma” koju je realizovao PRONI Centar za omladinski razvoj uz saradnju sa Ministarstvom...
Read More →